Kies een toepassingsgebied »

Klimaatverandering is een rechtstreeks gevolg van de oplopende concentraties aan broeikasgassen in onze atmosfeer. 
Deze heeft niet enkel een effect op de volksgezondheid, maar zeer zeker ook op de natuur, en meer bepaald op de ecosystemen.

Het is één van de doelstellingen van CRH Civil networks onze koolstofdioxide voetafdruk* (carbon footprint) te herleiden tot een minimum. De reductie van de CO2 uitstoot is ook in ons aankoopbeleid, namelijk bij de keuze van onze leveranciers, een belangrijke factor.

Daarnaast is het onze doelstelling om zorgvuldig om te gaan met de natuurlijke grondstoffen om op deze manier
de leefomgeving zo min mogelijk te belasten.

Betonproducten zijn in vele gevallen de meest duurzame oplossing. Ze zijn gemaakt uit lokale ontgonnen grondstoffen waardoor de aanlevercyclus zo kort mogelijk is en er zo weinig mogelijk invloed op het milieu is. Alle gebruikte grondstoffen zijn in overvloed aanwezig waardoor er geen schaarste kan optreden.
Deze grondstoffen kunnen eveneens vervangen worden door gerecycleerde aggregaten en cementvervangers. De producten hebben een levenstijd van 100+ jaren en kunnen volledig gerecycleerd worden.

* De voetafdruk is een maatstaf die de invloed van menselijke activiteit op het milieu meet in de hoeveelheid broeikasgassen (koolstofdioxide).

Contact us