Kies een toepassingsgebied »

Prestatieverklaring voor bouwproducten

Sinds 1 juli 2013 is de Europese verordening nr. 305/2011 inzake de verhandeling van bouwproducten van kracht. Deze verordening voorziet in een prestatieverklaring (Declaration of Performance - DoP) die opgesteld moet worden voor bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met een Europese technische beoordeling. De DoP moet sinds 1 juli 2013 voorzien zijn bij producten die op de markt gebracht worden en vanaf die datum ook met het product meegeleverd worden. Een aantal van onze producten vallen onder deze nieuwe reglementering. De DoP’s hiervoor zijn sinds 1 juli 2013 beschikbaar op onze website en ze worden ook gedrukt op de achterzijde van elke leveringsbon.

Contact us